USTAWA O OCHRONIE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA (SYGNALISTÓW)

650,00 

Cena netto, na stronie „Zamówienie” wyświetli się cena brutto 799.50zł
Cena dotyczy szkolenia dla całej rady pedagogicznej.

Czas trwania: 60 minut
Uwaga!
Wybierz Vat 0% jeżeli usługa finansowana jest ze środków publicznych.

Program szkolenia:
pojęcie naruszenia – obszary, których mogą dotyczyć zgłoszenia
sankcje za utrudnianie dokonania zgłoszenia, naruszenie obowiązku zachowania poufności
obowiązki stron stosunku pracy w kontekście zgłaszania naruszeń
kwestia anonimowości zgłoszeń – poufność informacji o sygnaliście
status sygnalisty
kanały komunikacji dla zgłoszeń
ochrona sygnalisty – zakaz działań odwetowych
wewnętrzne postępowania wyjaśniające – procedura wewnętrzna – poszczególne kroki
przykładowa procedura dotycząca zgłaszania i wyjaśniania naruszeń