RADA PEDAGOGICZNA JAKO ORGAN SZKOŁY

650,00 

Cena netto, na stronie „Zamówienie” wyświetli się cena brutto 799.50zł
Cena dotyczy szkolenia dla całej rady pedagogicznej.

Czas trwania: 60 minut
Uwaga!
Wybierz Vat 0% jeżeli usługa finansowana jest ze środków publicznych.

Program szkolenia:
 kompetencje stanowiące rady pedagogicznej
opinie rady pedagogicznej
wystąpienia o opinie i zgody
porozumienia rady pedagogicznej
zgody rady pedagogicznej
wnioski rady pedagogicznej
budowa i zasady tworzenia uchwał rady pedagogicznej

Wyczyść