PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY W SZKOLE

650,00 

Cena netto, na stronie „Zamówienie” wyświetli się cena brutto 799.50zł
Cena dotyczy szkolenia dla całej rady pedagogicznej.

Czas trwania: 60 minut
Uwaga!
Wybierz Vat 0% jeżeli usługa finansowana jest ze środków publicznych.

Program szkolenia:
istota programu wychowawczo – profilaktycznego w szkole
jak opracować program i na co zwrócić szczególną uwagę?
dokąd chcemy zmierzyć, czyli strategia działania szkoły
 ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego

Wyczyść