PRAWO WEWNĄTRZSZKOLNE W CODZIENNEJ PRACY NAUCZYCIELA I DYREKTORA

650,00 

Cena netto, na stronie „Zamówienie” wyświetli się cena brutto 799.50zł
Cena dotyczy szkolenia dla całej rady pedagogicznej.

Czas trwania: 60 minut
Uwaga!
Wybierz Vat 0% jeżeli usługa finansowana jest ze środków publicznych.

Program szkolenia:
 źródła prawa oświatowego – jakie są najważniejsze akty prawne i w jaki sposób je monitorować?
 zadania dyrektora i nauczycieli w różnych obszarach funkcjonowania szkoły
dokumentacja szkolna – w jaki sposób ją tworzyć, aby nie przybywało nam obowiązków?

Wyczyść