PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

650,00 

Cena netto, na stronie „Zamówienie” wyświetli się cena brutto 799.50zł
Cena dotyczy szkolenia dla całej rady pedagogicznej.

Czas trwania: 60 minut
Uwaga!
Wybierz Vat 0% jeżeli usługa finansowana jest ze środków publicznych.

Program szkolenia:
gdzie powinny zawierać się prawa i obowiązki uczniów
prawa i obowiązki uczniów – rola szkolnego pedagoga
co w przypadku, gdy uczeń łamie szkolne zasady?
w jaki sposób powinna przebiegać współpraca z rodzicami?

Wyczyść