OCHRONA SYGNALISTÓW, CZYLI USTAWA O OCHRONIE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIE PRAWA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

650,00 

Cena netto, na stronie „Zamówienie” wyświetli się cena brutto 799.50zł
Cena dotyczy szkolenia dla całej rady pedagogicznej.

Czas trwania: 60 minut
Uwaga!
Wybierz Vat 0% jeżeli usługa finansowana jest ze środków publicznych.

Program szkolenia:
Dowiesz się kim jest “sygnalista” i jakie przysługują mu prawa
Zapoznasz się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
Dowiesz się jakie obowiązki ma dyrektor szkoły w związku z ochroną sygnalistów (w tym wydanie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, obowiązek prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych)
Dowiesz się w jaki sposób dyrektor ma wdrożyć kanały sygnalizowania oraz jak współpracować z organizacjami związkowymi w tym zakresie
Poznasz jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
kanały komunikacji dla zgłoszeń

Wyczyść