DOKUMENTACJA PRACY SZKOŁY

650,00 

Cena netto, na stronie „Zamówienie” wyświetli się cena brutto 799.50zł
Cena dotyczy szkolenia dla całej rady pedagogicznej.

Czas trwania: 60 minut
Uwaga!
Wybierz Vat 0% jeżeli usługa finansowana jest ze środków publicznych.

Program szkolenia:
dokumentacja dyrektora szkoły
 dokumentacja wychowawcy klasy
 dokumentacja nauczycieli
dokumentacja związana z uczniami posiadającymi opinię lub orzeczenie
dokumentacja dla rodziców

 

 

Wyczyść